หน้าแรก
ยาเสพติด คือ
ประเภทของยาเสพติด
แหล่งที่เกิด

แบ่งตามกฎหมาย

ผู้จัดทำ

 

ยาเสพติด คือ สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทานดมสูบฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง

 

ลิขสิทธิ์ © 2017 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดทำโดย เด็กชาย อัศวนนท์ บุญธรรมมา เลขที่15 ชั้น2/1 เด็กหญิง ฟ้าใส แจ่มสุข เลขที่28 ชั้น2/1