Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

                      ด้วยโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ ..... อ่านรายละเอียดต่อคลิกที่นี่