Get Adobe Flash player


ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ท่าน นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยชี้แจงนโยบายกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพิชัย...
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพิชัย โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการสอบครั้งนี้ นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย ได้มาเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบในครั้งนี้ทุกคนด้วย...
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนนักเรียนรุ่นน้องได้จัดขึ้นให้(กิจกรรมเทศนาคราปัจฉิม กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บายศรีสู่ขวัญ ขมาบูรพาจารย์ ผูกข้อมือ กิจกรรมสันทนาการ เเละคณะครูนักเรียนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ปิ่นโต) เเละร่วมลีลาศเริงใจ...
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย เป็นตัวเเทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนพิชัยมอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีเเก่ นางสาวนารีรัตน์ จันทร์โคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Yunnan normal มณฑลยูนนาน ประเทศจีน...
นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย มอบของขวัญ แสดงความขอบคุณ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูเเละนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตลอดมา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิชัย ขอเลื่อนการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จาก วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็น วันที่ 17 มีนาคม 2560 -เวลา8.30น. นักเรียนต้องเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อรับฟังข้อชี้แจง...
วันที่ 3 มีนาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนพิชัย เนื่องสำเร็จหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...
ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง"หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่-ศิริราช...
professional learning community ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
โรงเรียนพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สามาติดต่อได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิชัยโทรศัพท์ : 055-421402 โทรสาร : 055-421406...
คุณครูเชิดศักดิ์ ทองสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เเละ คุณครูวันวิสาข์ บูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) กล่าวเเนะนำตนเอง ในโอกาสที่มาปฏิบัติงานที่ โรงเรียนพิชัย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนโรงเรียนพิชัย
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
ด.ญ.ณัชชยา พัฒนาพงศ์ชัย 
การแข่งขันเล่านิทาน
นายสาธิต จันทร์อยู่สุข
การแข่งขันคัดลายมือ
นายวิชัย ทองกระสัน
การแข่งขันร้องเพลง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. ด.ช.สมเกียรติ เขียวขำ
2. นายสาธิต จันทร์อยู่สุข
3. นายวิชัย ทองกระสัน
การแข่งขันการทำเกี๊ยวจีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. นางสาวสุภาภรณ์ รุจิอาจ  การแข่งขันเล่านิทาน  รางวัลชมเชย
1. ด.ญ.กุลกานต์ บุญต่อ  การแข่งขันร้องเพลง
2. นายภัทรภณ บุญทรงเกียรติ์  การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
3. นางสาวมลธิรา เขียวขำ  การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

ปฏิทินโรงเรียนพิชัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

004064
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
79
50
129
3245
2479
1585
4064
Your IP: 54.145.183.43
2017-03-27 19:29

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.

แฟนเพจโรงเรียนพิชัย