Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

รายละเอียดคลิกที่นี่รายละเอียดคลิกที่นี่