Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนพิชัย(เดิม)เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนพิชัย(เดิม)เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ