Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

 

อ่านประกาศต่อคลิกที่นี่