Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนพิชัย  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

                  ตามที่โรงเรียนพิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณจำนวน  2  ตำแหน่ง  คือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งนักการภารโรง

 ระหว่างวันที่ 9 – 26  กันยายน  2562  รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด