Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ