Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

การแข่งขันทางวิชาการ รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ 6" และ "พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 4" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย

 

 

            ----------------->  ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

          ----------------->  ดาวน์โหลด กำหนดการการแข่งขัน

              คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

                  คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ   **ตรวจสอบในวันถัดไปหลังวันที่สมัคร

   คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าแข่งขันเอแม็ท

                คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ   **ตรวจสอบในวันถัดไปหลังวันที่สมัคร

   คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าแข่งขันคำคม

                  คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ     **ตรวจสอบในวันถัดไปหลังวันที่สมัคร

   คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าแข่งขันซูโดกุ

                 คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ    **ตรวจสอบในวันถัดไปหลังวันที่สมัคร

   คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าแข่งขันคิดเลขเร็ว

                 คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ      **ตรวจสอบในวันถัดไปหลังวันที่สมัคร