Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ 6" และ "พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 4" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท คำคม
และซูโดกุ ครั้งที่ 6" และ "พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 4" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย

 

                                     1.  ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

                                     2.  ผลการแข่งขันซูโดกุ

                                     3.  ผลการแข่งขันเอแม็ทระดับประถม

                                     4.  ผลการแข่งขันเอแม็ทระดับมัธยมศึกษาต้น

                                     5.  ผลการแข่งขันเอแม็ทระดับมัธยมศึกษาปลาย