Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

     ตามที่โรงเรียนพิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ คำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา .....  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด