Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัย

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ