Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสารระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสารระบบอิงค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)