Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักการภารโรง

Attachments:
Download this file (นักการ.pdf)นักการ.pdf[ ]458 kB