Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

โรงเรียนพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สามาติดต่อได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิชัย
โทรศัพท์ : 055-421402 โทรสาร : 055-421406