Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                                     ตามประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและยานยนต์ ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด   คือ ..... รายละเอียดคลิกที่นี่