Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนพิชัยมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา    รายละเอียดคลิกที่นี่