Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 120 cm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 120 cm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

    ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่