Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด ๑๒๐ cm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ตามที่โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด ๑๒๐ cm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ....

อ่านรายละเอียดต่อคลิกที่นี่