Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 120 cm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศโรงเรียนพิชัย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 120 cm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ด้วยโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 39 ได้รับอบอำนาจจาก ..... อ่านรายละเอียดต่อคลิกที่นี่