Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยโรงเรียนพิชัย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 25 อัตรา  รายละเอียดคลิกที่นี่