Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 120 cm.

                       ตามที่โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 120 cm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .......

  อ่านรายละเอียดต่อคลิกที่นี่