Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

การแข่งขันทางวิชาการ รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ 4" และ "พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 2" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย

การแข่งขันทางวิชาการ รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแมท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ 4" และ "พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 2" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย ....

โปรดอ่านที่นี่ก่อนทำการสมัครเข้าแข่งขัน

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เพิ่มเติม) 

1. สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่เว็บไซต์โรงเรียนพิชัย ( http://www.phichai.ac.th/home/index.php/publicrelations/88-4-2-18-2560 ) เท่านั้น (ไม่รับสมัครในวันแข่งขัน) รับสมัครภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560

2. การชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560 (ไม่รับเงินค่าสมัครในวันแข่งขัน)

     2.1) สามารถชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองที่ห้องการเงิน โรงเรียนพิชัย (ในเวลาราชการ)

     2.2) โอนเงินค่าสมัคร เลขที่บัญชี 517-6-00295-7 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิชัย

3. การส่งหลักฐานการโอนเงิน

    3.1) เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินทางหมายเลขโทรสาร  055421406

   3.2) แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0810427078

4. ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำอุปกรณ์ในการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคม มาด้วย

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าแข่งขัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดและกำหนดการแข่งขัน