Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง) ห้องเรียนปกติ ประเภท นักเรียนโรงเรียนพิชัย (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง) ห้องเรียนปกติ ประเภท นักเรียนโรงเรียนพิชัย (เดิม)

                         คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ

หมายเหตุ>>>ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-21 ให้มาสอบเข้าแผนการเรียน ในวันที่ 1 เมษายน 2561 >>>สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมาสมัครเรียนใหม่ในระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 โรงเรียนพิชัย