Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อพัฒนาการศึกษา"

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อพัฒนาการศึกษา" โรงเรียนพิชัย ณ หอประชุมภักดิ์กมล
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560