กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2564
สามารถชำระเงินได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code หรือ Barcode ในแบบฟอร์ม


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)