:: เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2563 ::


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)

 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)

 


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(กรุณาคลิกเลือกห้องเรียน)