หน้าแรก
โทษของ: ยาบ้า
โทษของ: เฮโรอีน
โทษของ: ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี
โทษของ: โคเคน
โทษของ: กัญชา
โทษของ: เห็ดขี้ควาย
ผู้จัดทำ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์
 
 
 

 

อันตรายของ “ยาเสพติด” ยาเม็ดเล็กๆ แต่โทษไม่เล็ก ร้ายแรงถึงชีวิต<<อ่านต่อ>>

ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามเพื่อขจัดให้หมดสิ้นไป ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยการเร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมาตรการในการควบคุมตัวสารสำคัญและสารประกอบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหายาเสพติดในประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน

 
 
ลิขสิทธิ์ ©2017 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์