หน้าหลัก
โทษและภัยของยาเสพติด
วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด
วิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน
สาเหตุการติดยาเสพติด
ประเภทของยาเสพติด
ผู้จัดทำ

 

ยินดีต้อนรับ
ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติดให้โทษ หรือสิ่งเสพติดหมายถึง ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดก้ตาม ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ดังนี้
1. ต้องการยาเสพติดตลอดเวลา แสดงออกทางร่างกายและจิตใจ
2. ต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดมากขึ้น
3. มีอาการอยากหรือหิวยาเมื่อขาดยา (บางท่านจะมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา)
4. สุขภาพทั่วไปทรุดโทรม
ถ้าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรม 4 ประการ ให้พึงสังเกตว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้ยาเสติด

 

 

สงวนลิขสิทธ์ © 2017 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์