Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้จำนวน 43 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้จำนวน 43 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ไฟล์เพื่ออ่านประกาศ

Attachments:
Download this file (com65.pdf)com65.pdf[ ]562 kB