Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (22/12/65)

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย