Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อาคาร1) โรงเรียนพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อาคาร1) โรงเรียนพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ