Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพฐ.

 คลิกที่นี่   เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพฐ.สารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพฐ. 

    คลิกที่นี่   ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพฐ.สารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สพฐ.