Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิชัย

 

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขต) 

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ