Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

9Phichai

>>ดาวน์โหลดไฟล์แอพพลิเคชั่น 9Phichai

>>หรือสะแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตั้งแอพฯ 9Phichai  

 

# ไฟล์ภาพสำหรับใช้งานแอพพลิเคชั่น 9Phichai

1. ไฟล์ภาพหน้าปก

2. ไฟล์ภาพคำสอนที่ 1 การปรับปรุงตนเอง

3. คำสอนที่ 2 การฝึกฝนตนเองให้มีค่า

4. คำสอนที่ 3 การใช้ความรู้คู่คุณธรรม

5. คำสอนที่ 4 การทำงานคู่ความดี

6. คำสอนที่ 5 เรียนรู้จากการสังเกต ดู และฟัง

7. คำสอนที่ 6 การรู้จักประมาณตน

 

8. คำสอนที่ 7 ความรู้ทำให้เป็นคนครบคน

9. คำสอนที่ 8 หนังสือเป็นสิ่งมีค่า

10. คำสอนที่ 9 อุปสรรคทำให้ใจแข็งแรง