Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องพิเศษ โรงเรียนพิชัย

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพิชัย โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการสอบครั้งนี้ นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย
ได้มาเป็นกำลังใจให้กับนักเ
รียนที่สอบในครั้งนี้ทุกคนด้วย