Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ท่าน นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย
ชี้แจงนโยบายกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพิชัย